ომის ონტოლოგია და ფუტუროლოგია   შესავალი   ომის შესახებ მსჯელობის ნებისმიერი მცდელობა...
ომის ონტოლოგია და ფუტუროლოგია
ომის ონტოლოგია და ფუტუროლოგია

ოთარ ჭულუხაძე

ტექსტი და კონტექსტი   ამერიკელი ფილოსოფოსი რიჩარდ რორტი, მეოცე საუკუნის მეორე ნახევრისა და ოც...
წინასიტყვაობა რიჩარდ რორტის „შემთხვევითობა, ირონია და სოლიდარობა“ ქართული გამოცემისათვის
წინასიტყვაობა რიჩარდ რორტის „შემთხვევითო...

გიორგი კაპანაძე

  ა) კულტურის ტრანსცენდენტალური კონსტიტუციის ფენომენოლოგიური ცნება   კულტურის სამყაროს...
კულტურის სამყაროს კონსტიტუირების საკითხში ფენომენოლოგიასა და ექსისტენციალურ ონტოლოგიას შორის განსხვავება
კულტურის სამყაროს კონსტიტუირების საკითხშ...

გივი მარგველაშვილი

გეორგ ვილჰელმ ფრიდრიხ ჰეგელი   სიკეთის იდეა   ვინაიდან ცნება თვითონ არის თავისი თავის...
სიკეთის იდეა
სიკეთის იდეა

გეორგ ვილჰელმ ფრიდრიხ ჰეგელი

ალექსეი ლოსევი   ინტელიგენტობის შესახებ   რა არ არის ინტელიგენტობა. ინტელიგენტობა არ...
ინტელიგენტობის შესახებ
ინტელიგენტობის შესახებ

ალექსეი ლოსევი და დიმიტრი ლიხა...

ავტორი: დავით ვადაჭკორია – თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტე...
ანტინატალიზმი
ანტინატალიზმი

დავით ვადაჭკორია

ერთი ღმერთის სამება: ტრინიტარულ ქრისტიანობაში ერთი ღმერთი სამპიროვნულია. ის არის მამა, ძე და სულიწმ...
რელაციური ონტოლოგია ერთი ღმერთის სამებაში:  იოანე ზიზიულასისა და იოზეფ რატცინგერის მიხედვით
რელაციური ონტოლოგია ერთი ღმერთის სამებაშ...

მათე სარალიშვილი

მთარგმნელი თამაზ ჩხენკელი   სახელგანთქმული რუსი ფილოსოფოსის, ფილოლოგოსის, მთარგმნელისა და ან...
დუმილი
დუმილი

ალექსეი ლოსევი

კულტურისა და ფილოსოფიისადმი ადამიანებს ერთნაირი დამოკიდებულება არა აქვთ.ყოველი კულტურა ადამიანისა და...
კულტურა და ფილოსოფია
კულტურა და ფილოსოფია

ოთარ ჯიოევი

თარგმნა დავით შერგელაშვილმა   ამ ნაშრომის მიზანია ორი ტექსტის შედარება, რომლებიც სავარაუდოდ ე...
„უწანამძღვრო საწყისი“ პლატონის და კანტის ფილოსოფიაში
„უწანამძღვრო საწყისი“ პლატონის და კანტის...

ალექსანდრე დობროხოტოვი

გურამ თევზაძის გარდაცვალებისთანავე სოციალურ ქსელებში გავრცელდა მისი შემოქმედების სპონტანური შეფასება...
გურამ თევზაძე როგორც განმანათლებელი
გურამ თევზაძე როგორც განმანათლებელი

გიორგი ბარამიძე

დღევანდელი ეპოქა, რომელსაც ხშირად პოსტ-მოდერნულს უწოდებენ, თუ რამით ხასიათდება არის ის, რასაც ჩინური...
ზაზა შათირიშვილის წიგნის წინასიტყვა
ზაზა შათირიშვილის წიგნის წინასიტყვა

ოთარ ჭულუხაძე