რაც ვიცი - ნოდარ ნათაძე

რაც ვიცი - ნოდარ ნათაძე

ნოდარ ნათაძის „რაც ვიცი“ - საქართველო უახლოესი ისტორიის საინტერესო ანალიზი მოვლენათა აქტიური მონაწილისგან.
 
 
▶ ნოდარ ნათაძის გადმოცემის ენა ისტორიულ მოვლენათა მონაწილის პერსპექტივის სიახლოვესა და ანალიზის სიღრმეს ერთმანეთში აერთიანებს.
მისი წიგნი უდავოდ პოლემიკურია, რაც მისი სუბიექტურ ხედვებითაა გამოწვეული. თუმცა, ეს წიგნს არათუ არ უკარგავს მიმზიდველობას,
არამედ, პირიქით, წარმოაჩენს მას, როგორც ორიგინალურ პერსპექტივას, რომელიც მოვლენებს ეროვნული პრიზმით განჭვრეტს და
ისტორიულ მოვლენათა მონაწილის ცოდნით გაგვანდობს მეოცე საუკუნის ქართული ისტორიის მრავალ ნაცნობ თუ უცნობ ფაქტს.
 
 
➡ წიგნის შეძენა შეგიძლიათ გამოცემლობა „კარპე დიემ“-ში. 
მისამართი: ალ. ყაზბეგის #47
ტელეფონი: +995 577 72 89 47

გაზიარება: