ტელევიზიის შესახებ

ახალი

ავტორი: პიერ ბურდიე

ტელევიზიის შესახებ

პიერ ბურდიეს ტექსტი, რომელიც გვივლენს მას-მედიის მუშაობის ალგორითმებს. ავტორი კრიტიკულად განიხილავს 
ტელევიზიის როლს, რომელიც აწარმოებს მისთვის სასურველ ინფორმაციებს, დაბლა სწევს ინფორმაციის აღქმის დონეს და 
ე.წ. „ექსპერტთა“ ფართო ტირაჟირებით საზოგადოებრივი აზრის მონოპოლიას ეწევა.

 

მთარგმნელი: გიორგი ბარამიძე

გაზიარება:

წიგნის შეძენა

დაგვიტოვეთ თქვენი ინფორმაცია და ჩვენ მალე დაგიკავშირდებით!