ინტერვიუს სექციაში მკითხველი გაეცნობა ცნობილ ქართველ და უცხოელ ინტელექტუალებთან ინტერვიუებს. 

ინტერვიუ
ინტერვიუ