ახალი ცხოვრება

ახალი ცხოვრება

დანტე ალიგიერი

მთარგმნელი: ბაჩანა ბრეგვაძე & თამაზ ჩხენკელი

სამყარო ვითარცა ნება და წარმოდგენა - ნაწ. II

მთარგმნელი: თორნიკე ლელაშვილი

გილგამეშიანი

მთარგმნელი: ზურაბ კიკნაძე

ხასიდური სიბრძნე

მთარგმნელი: ზურაბ კიკნაძე

ადრეული დიალოგები

მთარგმნელი: ბაჩანა ბრეგვაძე

ნიშანსვეტები - ტომი 9

ნიშანსვეტები - ტომი 9

მარტინ ჰაიდეგერი

მთარგმნელი: ოთარ ჭულუხაძე

გონის ფილოსოფია

გონის ფილოსოფია

გეორგ ჰეგელი

მთარგმნელი: ნოდარ ნათაძე

ეთიკა

ეთიკა

ბარუხ სპინოზა

მთარგმნელი: გვანცა ფოფხაძე

ყოველგვარი სამომავლო მეტაფიზიკის პროლეგომენა

მთარგმნელი: მოსე გოგიბერიძე

! რედაქტირებული და გადამუშავებული ვერსია !

ოსტატი გერმანიიდან - ჰაიდეგერი და მისი დრო

მთარგმნელი: ნატალია თხილავა

შოპენჰაუერი და ველური წლები მისი ფილოსოფიისა

მთარგმნელი: * * * 

ნიცშე - მისი აზროვნების ბიოგრაფია

მთარგმნელი: * * *